Yacht Club Nechranice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás

HISTORIE
Vznik a činnost jachetního klubu je úzce svázána se vznikem Nechranické přehrady v severozápadních Čechách na řece Ohři. Svým tvarem a rozlohou 1350 hektarů, je to voda jako stvořená pro jachting. Přehrada byla napuštěna v roce 1968, a to je také počátek historie klubu. Při TJ VTŽ byl založen oddíl vodních sportů. Svoji základnu měl na dvou místech. V Chomutově, kde byla dílna pro stavbu lodí a malá klubovna. Druhá základna byla loděnice na Nechranické přehradě. Již v době budování přehrady, byla zahájena jednání o pronájmu vhodných pozemků pro stavbu loděnice. Byl vybrán pozemek v blízkosti obce Vikletice. Zde se svépomocí postavila loděnice z rozebraného a převezeného dřevěného vojenského “ lágru “.

Činnost oddílu byla v té době zaměřena na vodní motorizmus. Postavilo se několik motorových člunů, koupily se závěsné lodní motory. Oddíl pořádal dálkové plavby těchto člunů ( po Labi do NDR ), věnoval se vodnímu lyžování. Postupně se v oddíle začal prosazovat i jachting. Od roku 1970 pořádají VTŽ významné závody v jachtingu na Nechranické přehradě. V roce 1971 bylo na Dřínově a Nechranicích uspořádáno Mistrovství ČSSR.V roce 1972 přišli do oddílu zkušení jachtaři z jiných oddílů. Začínají se také prosazovat vlastní mladí závodníci.
V roce 1977 se závodníci Blažek a Kopecký stali mistry ČSSR ve třídě FB. Činnost oddílu se stále více zaměřuje na jachting.

Oddíl přechází v roce 1979 pod nově založenou TJ ESSM Tušimice. Závodníci Parchomenko – Kopecký získávají ve třídě 470, pětkrát titul mistra ČSSR.
Do oddílu vstupuje početná skupina jachtařů zaměřených na windsurfing. Tím se velmi posílila závodnická základna. Závodníci v této lodní třídě dosahují mnoha úspěchů.
Od roku 1984 do roku 1988 se provádí intenzivní přestavba loděnice a zázemí loděnice. Je koupen pozemek loděnice. Každý rok pořádá oddíl několik významných závodů v jachtingu, včetně mistrovství ČSSR. 
Na podzim roku 1992 se stává oddíl samostatným právním subjektem s názvem Yacht Club Tušimice ( YCT ). Dílna v Chomutově končí a veškeré vybavení je třeba přemístit. Nastává další intenzivní výstavba loděnice a infrastruktury na Nechranické přehradě.  

Činnost oddílu a později klubu řídili předsedové: p. Ulrych, p. Kopecký, ing. Novák
Klub má tedy již svoji historii, důležitější však je, že je aktivně žijícím klubem a je schopen zajišťovat jachting na Nechranické přehradě.

SOUČASNOST
V dnešní době se činnost v klubu přesouvá postupně k rekreačnímu a námořnímu jachtingu.
Existujeá intenzivní spolupráce s Vodní Záchrannou službou ČČK. Nadále YCT pořádá závody v jachtingu a je v podstatě jedinou jachtařskou základnou na Nechranické přehradě. YCT provozuje veřejné tábořiště, pro možnost veřejnosti využít Nechranické přehrady k jachtingu. Klub vlastní přístavní mola, betonovou náplavku pro spouštění i námořních lodí. Je vybaven dřevo a kovo dílnami pro opravu lodí a motorů.
Obrovské množství brigádnických hodin spotřebovala i stavba rozhodcovské lodě. Jsme velmi rádi, že můžeme závodníkům poskytnout daleko lepší hygienické podmínky v našem areálu (umývárny a WC). Zlepšily se i podmínky pro stravování v naší nové restauraci.

Další a zatím poslední titul mistra ČR přináší klubu v roce 1993 ve třídě 420 závodnice Nováková.

Rok 2013 byl pro klub velice úspěšný. Jana Slívová obasadila 2. místo Mistrovství světa Rac, 1. místo  mistrovství Polska v Rac, Saša Pavlovská 2. místo Mistrovství světa Fb, Jakub Slíva 3. místo MČR v Rac, 3. místo Velká cena Slovenska, 10. místo mistrovství světa Rac. Antonín Solfronk 2. místo MČR Match Racing.
Jana Slívová byla zvolena jachrtařkou roku 2013.

Rok 2014 závodní činnost:
V českém svazu jachtingu bylo hodnoceno 206 klubů podle vyjetých bodů.
YC Nechranice skončilo na 24 místě se 150 698 body (loni 75 213 bodů a 50 místo). O hodně bodů se zasloužila mládež vedená panem Himmelem.
Tyto body přivezli ze závodů naši závodníci.
Klára Himmelová – 24 v ČR mládež, 40 262 bodů,  Jiří Himmel – 39 v ČR mládež, 33 874 bodů,  David Šulc – 73 vČR mládež, 21 253 bodů,   Barbora Šulcová – 332 vČR mládež, 384 bodů,
Martin Hnitka – 610 v ČR, 259 bodů, Jiří Himmel – 579 v ČR,  2994 bodů,  Saša Pavlovská –  378 v ČR,  6019 bodů,  Jakub Slíva – 116 v ČR,  21 718 bodů,  Jana Slívová –222 v ČR,  10 493 bodů,  Antonín Solfronk -  nezávodil
Kamil Záluský –209 v ČR,  11 111 bodů


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky