Činnost

V roce 2018 zahájila Vodní záchranná služba ČČK svoji činnost 21.dubna nepravidelným režimem. Vlastní sezoně předcházela příprava lodní techniky, instalace a opravy přistávacích mol a příprava na technické prohlídky plavidel.
Pravidelný, denní režim byl zahájen 5. května. V trvalé pohotovosti pro okamžitý zásah na vodní ploše byly vždy dva čluny a nastaven dopolední a odpolední monitoring. Na základě smlouvy s HZS byla v období 29.6. až 2.9. v pohotovosti vždy dvoučlenná posádka, která svou připravenost každý den hlásila na KOPIS HZS Ústeckého kraje

  1. První zásah k bezprostřednímu ohrožení života byl výjezd 29.4. surfer s porouchanou výstrojí, vyčerpaný a prochladlý.

  2. Z těch zdraví a život ohrožujících situací následovalo:

 Výše popsané je skutečně zlomkem činnosti VZS při poskytování pomoci na vodní ploše, kdy hrozilo bezprostřední ohrožení života, případně trvalého poškození zdraví. Mimo tyto vyjmenované případy byla poskytnuta pomoc v dalších situacích, zejména zásahy k technickým závadám na výstroji a výzbroji jachtařů, rybářů a rekreantů, bez bezprostředního ohrožení života nebo zdraví. Tento výčet činnosti je pouze krátkým průřezem celoročního působení VZS.

Mimo tohoto výčtu spolupracovala VZS s Policií ČR, zejména k výjezdům na méně přístupná místa a s hygienickou stanicí k odběru vzorků vody.

 V průběhu roku VZS také úzce spolupracovala s Českým svazem jachtingu. Nezanedbatelný je její podíl na hladkém průběhu vrcholných sportovních akcí ČSJ, jakými bylo Mezinárodní Mistrovství ČR lodní třídy Dutchmen a Mistrovství ČR ve windsurfingových kategoriích.       

Závěrem je možné říci, že oproti předchozím, byla letošní sezona velmi klidná a nevyznačovala se větším množstvím tísňových výzev. Přes to byla policií ČR a ostatními složkami IZS hodnocena jako smysluplná a velmi dobrá.

 Pravidelná činnost VZS byla ukončena 20.října.

V úplném závěru je nutné poděkovat všem, kteří se na činnosti VZS v roce 2018 podíleli, ať už svou prací, nebo materiálně či finančně.

VZS proto touto cestou děkuje za finanční pomoc Statutárnímu městu Chomutov, městům a obcím  Březno, Chbany a Kadaň a Povodí Ohře s.p. Bez jejich pomoci je činnost Vodní záchranné služby ČČK nemyslitelná.

Vyjádření poděkování je rovněž inzerováno veřejně, u přístupové cesty k Nechranické přehradě a na našich internetových stránkách www.nechr.cz.

 

AKTUALITY

Zpráva o činnosti 2016 (pdf)

Foto z činnosti VZS 2016

Zpráva o činnosti VZS 2018

Foto ze zásahu VZS